Споразумението за свободна търговия, което Парламентът подкрепи с 425 гласа „за“ срещу 186 гласа „против“ и 41 „въздържал се“, премахва на практика всички такси между двете страни в рамките на пет години. То ще позволи свободна търговия в областта на услугите, включително в сектора на банкирането на дребно, ще защити уникалните европейските продукти, като например чешко пиво или прошуто ди Парма, и ще отвори сингапурския пазар на обществени поръчки за европейските фирми, например в железопътния сектор. Споразумението включва укрепване на трудовите права и защита за околната среда, които са особено важни елементи за Парламента.

Важна стъпка към Азия

Като първо двустранно търговско споразумение сключено между ЕС и членка на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), сделката може да служи като начална стъпка към бъдещи търговски споразумения между двата региона, в момент, в който ЕС не може повече да разчита на САЩ като търговски партньор, гласи резолюцията към споразумението. Беше приета с 431 гласа „за“ срещу 189 гласа „против“ и 52 „въздържал се“,

За повече подробности относно елементите на търговското споразумение, прочетете тук.

Инвестиционен съд за уреждане на спорове

Парламентът отделно одобри с 436 гласа „за“ срещу 203 гласа „против“ и 30 „въздържал се“, споразумение за защита на инвестициите, установяващо съдебна система с независими съдии за уреждане на спорове между инвеститори и държави, както и споразумение за партньорство и сътрудничество, одобрено с 537 гласа „за“ срещу 85 гласа „против“ и 50 „въздържал се“, което разширява сътрудничеството отвъд областта на търговията.

Следващи стъпки

След като Съветът сключи търговското споразумение, то ще влезе в сила в първия ден от втория месец след подписването. За да влязат в сила споразуменията за защита на инвестициите и за партньорство и сътрудничество, държавите членки трябва първо да ги ратифицират.

Бързи факти

Сингапур е безспорно най-големият партньор на ЕС в региона, като почти една трета от търговията със стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и приблизително две трети от инвестициите между двата региона се дължат именно на него. Над 10 000 европейски фирми имат регионални офиси в Сингапур.

Източник: Европейски парламент