european solidarity corpsМного млади европейци са готови да бъдат доброволци или да работят за добра кауза в проекти, в които работата им дава реални резултати, както и да докажат своята солидарност с хора в затруднение. Намирането на подходяща възможност може да е сложно. Затова беше създаден Европейският корпус за солидарност.

Европейският корпус за солидарност ще предоставя на младите хора възможности да натрупат ценен опит, да развиват своите умения и да дават приноса си за обществото. Ако сте млад човек, който търси доброволческа дейност или професионален опит, или организация, стремяща се да привлече млади хора за продиктуваните си от солидарност дейности, то решението може да бъде Европейският корпус за солидарност.

Ако искате да бъдете доброволец, научете повече от безплатната брошура.

Изтеглете от тук: ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ