Комисията призовава за бързо приемане на ключовите предложения в сферата на цифровия единен пазар

>

DigitalSingleMarketЕвропейската комисия публикува междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар, в който прави преглед на постигнатия напредък, призовава съзаконодателите към бързи действия по вече внесените предложения и очертава плановете за по-нататъшни действия по онлайн платформите, икономиката, основана на данни, и киберсигурността.

Андрус Ансип, заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Комисията изпълни обещанието си и представи всички основни инициативи за изграждането на единния цифров пазар. Сега е ред на Европейския парламент и на държавите членки да приемат тези предложения възможно най-бързо, за да се активизират бизнесът и иновациите и да се разкрият нови работни места в цяла Европа. Възнамеряваме след две години да актуализираме стратегията си, за да отчетем новите предизвикателства и технологии. Необходимо е инфраструктурата, гарантираща киберсигурността, да обхване всички части на ЕС, за да може всеки и навсякъде да се ползва безопасно от предимствата на високоскоростната връзка. Вече имаме договорени солидни правила на ЕС за защита на личните данни — сега трябва да направим необходимото, за да могат неличните данни да се обменят свободно, така че да имаме свързани с интернет автомобили и услуги на електронното здравеопазване. Нуждаем се от високопроизводителни изчислителни технологии, но и от работна сила с добри цифрови умения, за да извлечем максимални ползи от икономиката, основана на данни. Всяка от тези области е от основно значение за цифровото бъдеще на Европа.

По данни от обявеното на 10 май 2017 година ново проучване Евробарометър две трети от европейците са на мнение, че използването на най-новите цифрови технологии оказва положително въздействие върху обществото, икономиката и техния собствен живот. Повечето от отговорилите очакват ЕС, държавите членки и предприятията да предприемат действия, за да се справят с проблемите, които поражда цифровизацията (например въздействието върху работните места и нуждата от по-добри цифрови умения).

Повече информация ще намерите ТУК.

Таблица, представяща предложенията по стратегията за цифровия единен пазар

Информационен документ: Преглед на напредъка по стратегията за цифровия единен пазар

Евробарометър: Нагласи към въздействието на цифровизацията и автоматизацията върху ежедневието

Проучване: Уменията в различните сектори

Доклад за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии, включващ актуализирана информация за далекосъобщенията и данни за отделните държави

Източник: Европейска комисия