Резултат с изображение за лого на европейски парламент

‒ По-строги проверки по веригата за доставки;
‒ Нови правила против замърсяване на храните в ЕС;
‒ Вносните храни трябва да отговарят на стандартите на ЕС.

Нови правила за повишаване на доверието на потребителите в органичните продукти и за освобождаване на потенциала за развитие на този сектор бяха неофициално договорени от преговарящите на Съвета в сряда.

За повишаване на доверието на потребителите:

‒ Строги проверки по веригата за доставки, базирани на оценка на риска, които, по настояване на Парламента, ще бъдат провеждани на място и за всички оператори най-малко веднъж на годишно или веднъж на две години, ако не са установени измами през последните 3 години.
‒ Вносните продукти трябва да отговарят на европейските стандарти: настоящите правила за „еквивалентност”, изискващи страните извън ЕС да спазват подобни, но не и напълно еднакви стандарти, ще бъдат поетапно прекратени през следващите 5 години. За да бъде избегнато внезапното прекъсване на веригата за доставки, Комисията би могла да позволи за период от 2 години, който може да бъде подновен, вноса на специфични продукти дори и те да не отговарят напълно на европейските стандарти (например поради специфични климатични условия).
‒ Замърсяване с пестициди: земеделските производители ще бъдат задължени да прилагат предпазни мерки против замърсяване. В случай на заподозряна наличност на неоторизиран пестицид или тор крайният продукт не би могъл да носи етикет за органичен продукт до провеждане на разследване. Ако замърсяването е било съзнателно или фермерът не е успял да приложи нововъведените предпазни мерки, продуктът ще изгуби статута си на „органичен продукт”.
‒ Страните членки, които понастоящем прилагат прагове за неоторизирани вещества в органичните храни като пестициди, биха могли да продължат да го правят, ако позволят достъпа на органични храни от други държави членки, отговарящи на правилата на ЕС, до техните пазари.

Четири години след влизането в сила на тези правила Комисията трябва да представи доклад за ефективността на правилата на ЕС срещу замърсяване на хранителни продукти и националните прагове и ако е наложително, да представи проект за законодателство, което да ги хармонизира.

За стимулиране на производството на органични храни в ЕС:

‒ Увеличаване предлагането на органични семена и животни, отгледани в органична среда: по-доброто събиране на данни за наличността на органични семена и животни, отгледани в органична среда, трябва да увеличи тяхното предлагане и да отговори на нуждите на производителите на органични продукти. Дерогациите, позволяващи използването на конвенционални семена и традиционно отгледани животни в органичното производство, изтичат през 2035 г., но крайната дата би могла да бъде променена в зависимост от увеличената наличност на органични семена и животни, отгледани в органична среда.
‒ Смесени ферми: ферми, произвеждащи едновременно традиционна и органична храна, ще бъдат разрешени, при условие че двете селскостопански дейности бъдат ясно и ефективно разделени.
‒ По-лесно сертифициране за малки земеделски стопани: груповото сертифициране би могло да улесни живота им и да привлече повече от тях в бизнеса с органични продукти.

Докладчикът и главен преговарящ от ЕП, Мартин Хойслинг (Зелените/ЕСА, Германия) даде пресконференция в четвъртък относно резултата от преговорите.

По-подробна информация относно съдържанието на споразумението е на разположение в информационната бележка.

Цитат:

„След 20 месеца преговори успяхме да стигнем до съгласие, което ще подпомогне развитието на сектора на органичните храни и ще увеличи доверието на потребителите в тях. Беше тежка задача, но вярвам, че новите правила ще бъдат от полза както на потребителите в ЕС, така и на производителите на органични продукти”, каза Мартин Хойслинг.

Следващи стъпки:

Договореният текст сега трябва да бъде одобрен от Комисията по земеделие, Европейския парламент и Съвета, преди да може да влезе в сила. Той ще влезе в сила на 1 юли 2020 г.

Източник: europarl.europa.eu