Европейската комисия дава оценка на състоянието на здравето в ЕС

Европейската комисия приключи първия двугодишен цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“. Основните констатации от анализа: ╥         Трябва да се намери решение не само на неравномерните инвестиции в профилактиката, но и на социалните неравенства, както се вижда от различията по отношение на скрининга за ракови заболявания или физическата активност между хора с по-високи и по-ниски доходи и образование. ╥         Висококачествената първична помощ помага на пациентите добре да се ориентират…

Комисията докладва за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

  Европейската комисия публикува днес (15.11.2017) най-новия си доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на ангажиментите си по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден при присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г. В днешния (15.11.2017г.)  доклад се разглежда конкретно постигнатият напредък по изпълнение на 17-те препоръки, отправени от Комисията в…

Съюз на сигурност: Комисията ускорява мерките за предотвратяване на радикализацията и киберзаплахите

Европейската комисия представи на 29 юни 2017 година осмия доклад за постигнатия напредък по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност, в който призовава да се ускори текущата работа за повишаване на сигурността на гражданите на ЕС. Както е посочено в заключенията на Европейския съвет от 22—23 юни, неотдавнашните нападения за пореден път изтъкнаха необходимостта да се увеличат съвместните усилия на равнище ЕС с цел по-ефективна…

Комисията представя възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

Европейската комисия представи на 31 май 2017 г. документ за размисъл относно задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз. Документът се основава на доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и има за цел да стимулира дебата относно икономическия и паричен съюз и да спомогне за постигането на обща визия за бъдещата му структура. В документа надлежно са взети предвид дискусиите, проведени в държавите членки,…

Европейската комисия докладва относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.

На 18 май Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС. В доклада се обръща специално внимание на инициативите, предприети от ЕС през 2016 г. за укрепване на основните права. В него се разглежда също така начинът, по който тези права са били прилагани в редица политики на ЕС и в държавите членки през 2016 г. Първият заместник-председател на…