Свободна длъжност за генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета

В Официалния вестник на ЕС от 29 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета. Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (Съвета) и техните подготвителни органи във всички области на дейността им. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета,…

Българското председателство на Съвета на ЕС почва 6 месеца по-рано

На 26 юли 2016 г. Съветът прие решение за създаване на на нов ред, в които държавите-членки ще поемат председателството на Съвета на ЕС до 2030 г. След решението на Великобритания да се откаже от председателството на Съвета през втората половина на 2017 г. Съветът реши да изтегли с шест месеца председателствата, като се започне от 1 юли 2017 г. Също така реши да добави…