Членовете на ЕП искат бързото присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство

Членовете на ЕП отново призоваха министрите на ЕС да вземат бързо и категорично решение за присъединяването на България и Румъния като пълноправни членове на Шенгенското пространство. Те подчертават, че подходът в две стъпки – първо приключване на проверките на вътрешните морски и въздушни граници, последвано от спиране на проверките на вътрешните сухопътни граници – би представлявал редица рискове и би могъл да окаже отрицателно въздействие…

Граничен контрол: подобрения в Шенгенската информационна система

На 24 октомври Парламентът ще гласува правила, които подобряват ефективността на Шенгенската информационна система – централизирана база данни, която подпомага граничния контрол и сътрудничеството между правораздавателните органи в 30 страни, включително и България. Мерките са насочени към подобряване на борбата с тероризма и организираната престъпност, както и за овладяване на нелегалната имиграция. Укрепване на границите Засилената миграция и терористичните актове от последните години поставиха на преден план нуждата…

Сигурност: Пътуващите до страни от Шенген ще минават през предварителни проверки

Нова европейска система ще засили вътрешната сигурност чрез предварителни проверки на пътници от страни извън ЕС, които не се нуждаят от визи. Видео  От 2021 г. граждани на страни извън ЕС, които искат да пътуват до Шенгенското пространство и са освободени от визи, ще трябва да получат предварително одобрение. Проверката ще се извършва през нова Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS),…

Разискване относно разширяването на шенгенското пространство от 16.00 ч.

Евродепутатите ще обсъдят как да разширят и подсилят Шенгенското гранично пространство с България, Румъния и Хърватия в дебат с комисар Аврамопулос. Парламентът смята, че България и Румъния са готови за членство на шенгенското пространство. Затова систематичните проверки на границите със съседните държави от ЕС трябва да спрат. Парламентът заяви това в законодателна резолюция през юни 2011 г. Окончателното политическо решение относно присъединяването на България, Румъния и Хърватия…

Засилване на проверките на европейските граници

  споделена база данни за влизане, излизане и отказ на влизане на граждани на държави извън ЕС; регистрация на лица, пътуващи с визи и без визи, допуснати за престой до 90 дни; намаляване на незаконната миграция на лица, останали след края на разрешения срок, и борба с организираната престъпност.   Общата електронна система за ускоряване на проверки по външните граници на шенгенското пространство и регистрация…